คณะกรรมการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบหมายให้ นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากลลงพื้นที่เยี่ยมบ้านพร้อมมอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่คนพิการและบรรยายให้ความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์คนพิการ จำนวน 22 ราย

คณะกรรมการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบหมายให้ นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากลลงพื้นที่เยี่ยมบ้านพร้อมมอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่คนพิการและบรรยายให้ความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์คนพิการ จำนวน 22 ราย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30-16.00 น. สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ มอบหมายให้ พันตรี ศิริชัย ทรัพย์ศิริ กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ/นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล,สมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิง ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดย นางสุพิชชญา สาคร นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารฯ,ชมรมช่วยเหลือสังคม โดย ว่าที่ร้อยตรีหญิง ศิวพร ทรัพย์ศิริ ประธานชมรมฯ,นายธนวรรธน์ ทวี,นายธวัชชัย จิตต์เจริญ ที่ปรึกษาสมาคมคนพิการฯ,ทีมงาน ทต.ห้วยงู โดย น.ส.อรวรรณ เศรษฐพงษ์ นายก ทต. และคณะผู้บริหาร,ผอ.รพ.สต.,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,อสม. : ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านพร้อมมอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภค [ข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำมันพืช น้ำปลา น้ำตาลทราย ขนม นม ฯลฯ] และบรรยายให้ความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์คนพิการ จำนวน 22 ราย ณ ห้องประชุมอาคารพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ จ.ชัยนาท ทต.ห้วยงู อ.หันคา จ.ชัยนาท


*** ขอขอบคุณผู้บริจาคชุดเยี่ยมฯ จำนวน 22 ราย มา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง ดังรายนามต่อไปนี้ ***

– สมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิง ในพระบรมราชินูปถัมภ์
– สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล
– ชมรมช่วยเหลือสังคม

#สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
#สมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิง ในพระบรมราชินูปถัมภ์
#สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล
#ชมรมช่วยเหลือสังคม

Copyright © 2023 สํานักข่าวภูมิภาค.com All rights reserved.