ข่าว-ถวายพระพร

  • Home
  • กฟผ.แม่เมาะ ร่วมกับจังหวัดลำปาง จัดพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.7 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล เข้าร่วมกิจกรรม การจัดงานน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

สมาคมคนพิการทางการเค…

ร่วมกิจกรรมพิธีถวายพระพร และพิธีทางศาสนา เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ร่วมกิจกรรมพิธีถวายพ…

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นางสุวรรณี ทัตติยพงศ์ นายทยา กิ่งเกตุ และนาวาอากาศโท แพทย์หญิงนาฏยา เกื้อกูลรัฐ นำผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 ไปถวาย ณ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม พระอารามหลวง ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอ…

พ่อเมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และประชาชนกลุ่มชาติพันธ์ทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรขเนื่องในวันนวมินทรมหาราช น้อมรำลึกในหลวง ร.9

พ่อเมืองแม่ฮ่องสอน พ…

Copyright © 2023 สํานักข่าวภูมิภาค.com All rights reserved.