ข่าว-สังคม

  • Home
  • ทันสมัย ! เปิดตัว “ออริจิน่านสเปซ” (Origi-nan Space) อาคารศูนย์รวมคลัสเตอร์ออริจิน่าน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสินค้าเกษตรแปรรูปจังหวัดน่าน สร้างรายได้ช่องทางตลาดออนไลน์ สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

ทันสมัย ! เปิดตัว “ออริจิน่านสเปซ” (Origi-nan Space) อาคารศูนย์รวมคลัสเตอร์ออริจิน่าน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสินค้าเกษตรแปรรูปจังหวัดน่าน สร้างรายได้ช่องทางตลาดออนไลน์ สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

(ชมคลิปข่าว) ทันสมัย…

ข่าวภูมิภาค – ประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบหมายกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์/นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพพระราชทาน

ข่าวภูมิภาค – …

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมัย พ.ศ.2566-2569 ครั้งที่ 3/2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ตึกนวมหาราช สภาสังคมสงเคราะห์ฯ และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ [ZOOM

ประชุมคณะกรรมการอำนว…

คณะกรรมการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบหมายให้ นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากลลงพื้นที่เยี่ยมบ้านพร้อมมอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่คนพิการและบรรยายให้ความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์คนพิการ จำนวน 22 ราย

คณะกรรมการสภาสังคมสง…

ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ มอบหมายให้ พันตรี ศิริชัย ทรัพย์ศิริ สมาชิกสายใจไทย เลขที่ 12965/กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ/นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล,ประธานกรรมการประสานงานส่วนภูมิภาค

ประธานสภาสังคมสงเครา…

Copyright © 2023 สํานักข่าวภูมิภาค.com All rights reserved.