ข่าว-หน่วยงานภาครัฐ

  • Home
  • เทศบาลเมืองน่าน ขยับโครงการถนน 3 ดาว ใช้ถนนสุริยพงษ์ต้นแบบ – นำร่องขับขี่ปลอดภัย หลังเริ่มมีอุบัติเหตุรุนแรงถี่ขึ้น หวั่นกระทบภาพชุมชนปลอดภัยระดับโลก (A Safe Community)

เทศบาลเมืองน่าน ขยับโครงการถนน 3 ดาว ใช้ถนนสุริยพงษ์ต้นแบบ – นำร่องขับขี่ปลอดภัย หลังเริ่มมีอุบัติเหตุรุนแรงถี่ขึ้น หวั่นกระทบภาพชุมชนปลอดภัยระดับโลก (A Safe Community)

เทศบาลเมืองน่าน ขยับ…

สปท. ป.ป.ท. ขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต โดย กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ ร่วมกับ ปปท. เขต 6 สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุโขทัย

สปท. ป.ป.ท. ขับเคลื่…

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยร่วมสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากลจัดกิจกรรม “โครงการตรวจเยี่ยมบ้านคนพิการ ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง”

สภาสังคมสงเคราะห์แห่…

ลำปาง- ผจว.ลำปาง ปลัดจังหวัดลำปาง และนายอำเภอเมืองลำปาง พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่แก้ไขเหตุต้นไม้ล้มขวางถนนและสิ่งก่อสร้างพังเสียหายจากเหตุพายุฤดูร้อนในพื้นที่ อ.เมืองลำปาง

ลำปาง- ผจว.ลำปาง ปลั…

อุตรดิตถ์ – การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมระบบโลจิสติกส์และสิ่งอำนวยความสะดวก ให้มีความพร้อมกิจกรรมก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน(มีคลิปข่าว)

อุตรดิตถ์ – กา…

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล ร่วมจัดกิจกรรมมอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภค [ข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำมันพืช น้ำปลา น้ำตาลทราย ขนม นม ฯลฯ] ให้คนพิการและครอบครัว จำนวน 5 ราย

นายกสมาคมคนพิการทางก…

แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในพื้นที่ตำบลบ้านเกาะ โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม ( มีคลิปข่าว)

แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์…

Copyright © 2023 สํานักข่าวภูมิภาค.com All rights reserved.