การศึกษา

  • Home
  • ทุบสถิติดูงานสภาผู้แทนราษฏร นำทีมโดยรองนายก ชณทัต ปัทะมะภูวดล “แม็ค” ผู้ประสานงานนำนักเรียนและบุคลากร

 อ.สังศิตฯนำฯกรรมาธิการแก้ปัญหาความยากจนฯดูงานเผยแพร่นวัตกรรมฝายแกนดินซีเมนต์ อบต.นาเชิงจับมือชมรมตนรักษ์ต้นน้ำ จังหวัดสุโขทัย สร้างฝายแกนดินซีเมนต์ฟื้นฟูคลองพระแม่ย่า 

 อ.สังศิตฯนำฯกร…

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากลลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักเรียนยากจนขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา

สภาสังคมสงเคราะห์แห่…

Copyright © 2023 สํานักข่าวภูมิภาค.com All rights reserved.