ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมัย พ.ศ.2566-2569 ครั้งที่ 3/2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ตึกนวมหาราช สภาสังคมสงเคราะห์ฯ และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ [ZOOM

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมัย พ.ศ.2566-2569 ครั้งที่ 3/2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ตึกนวมหาราช สภาสังคมสงเคราะห์ฯ และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ [ZOOM

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30-17.30 น. สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล โดย พันตรี ศิริชัย ทรัพย์ศิริ นายกสมาคมฯ/กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ : ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมัย พ.ศ.2566-2569 ครั้งที่ 3/2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ตึกนวมหาราช สภาสังคมสงเคราะห์ฯ และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ [ZOOM CLOUD MEETING]

#สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
#สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

Copyright © 2023 สํานักข่าวภูมิภาค.com All rights reserved.