ยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการ มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม

ยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการ”มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม

วันที่ 25 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. ที่โรงแรมสีหราช อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นางสาวเอมอร เสียงใหญ่ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานในพิธีเปิด “มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวพบปะผู้มาร่วมงาน ชึ่งจัดโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ซึ่งมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในจังหวัดอุตรดิตถ์ มีหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน เข้าร่วมงาน จำนวน 16แห่ง ประกอบด้วย 1. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 2. ธนาคารออมสิน 3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 4. บริษัทศักดิ์สยามลิสซิ่งจำกัด (มหาชน) 5. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 6. บริษัท 3J ผลการไกล่เกลี่ยมีเรื่องที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยทั้งก่อนฟ้องศาลและหลังฟ้องศาล ยกเป็นลูกหนี้ก่อนฟ้อง จำนวน 3,457 ราย และลูกหนี้หลังศาลมีคำพิพากษา จำนวน 2,532 ราย รวมทุนทรัพย์จำนวนกว่า 742 ล้านบาทเศษ การจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนทางด้านหนี้สินภาคครัวเรือน เพื่อให้ประขาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ภายในงานได้จัดบริการให้คำปรึกษาทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับคดี และแจกเอกสารประชาสัมพันธ์ ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนที่มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ทีมข่าวภูมิภาค

รายงาน

Copyright © 2023 สํานักข่าวภูมิภาค.com All rights reserved.