ทันสมัย ! เปิดตัว “ออริจิน่านสเปซ” (Origi-nan Space) อาคารศูนย์รวมคลัสเตอร์ออริจิน่าน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสินค้าเกษตรแปรรูปจังหวัดน่าน สร้างรายได้ช่องทางตลาดออนไลน์ สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

(ชมคลิปข่าว)

ทันสมัย ! เปิดตัว “ออริจิน่านสเปซ” (Origi-nan Space) อาคารศูนย์รวมคลัสเตอร์ออริจิน่าน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสินค้าเกษตรแปรรูปจังหวัดน่าน สร้างรายได้ช่องทางตลาดออนไลน์ สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.67 นายเทวา ปัญญาบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านประธานในพิธีเปิดกิจกรรมแสดงสินค้าคลัสเตอร์เกษตรแปรรูปน่านอะโกร และตัดริบบิ้นพิธีเปิดอาคารศูนย์บริการชุมชนดิจิตอล “ออริจิน่านสเปซ” ณ อาคารศูนย์บริการชุมชนดิจิตอล ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน เพื่อ พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ยกระดับภูมิปัญญาการแปรรูปของน่าน ให้มีมาตรฐาน และมีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งสร้างการรับรู้จดจำผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปน่านให้เป็นที่รู้จัก และมีโอกาสทางการตลาดมากขึ้น โดยมุ่งหวังให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างเศรษฐกิจ หมุนเวียนเพิ่มมากขึ้นภายในจังหวัดน่าน

นายธีระยุทธ จันทร์คล้าย ประธานคลัสเตอร์เกษตรแปรรูปน่านอะโกร เปิดเผยว่า คลัสเตอร์เกษตรแปรรูปน่าน ได้มีการรวม กลุ่มผู้ประกอบการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ครอบคลุมเครือข่ายต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 โดยมีสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน ให้การรับรองการจัดตั้ง

ปัจจุบันคลัสเตอร์เกษตรแปรรูปน่านอะโกร มีสมาชิกกว่า 60 ราย ใช้วัตถุดิบพืชผลทางการเกษตรในจังหวัดน่านมากว่า 240 ตัน/ปี มีเครือข่ายสมาชิกและการจ้างงานมากกว่า 900 ราย ได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้เข้มแข็งเติบโต โดยการทำงานร่วมกับ สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน และ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน ผ่านกิจกรรมการฝึกอบรมและสัมมนา การออกงานแสดงสินค้า และการสนับสนุนในช่องทางต่างๆ ตามโอกาส จากหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานจังหวัดน่าน) , องค์การบริหารพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน ,สภาอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน ,หอการค้าจังหวัดน่าน ,สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดน่าน เป็นตัน

นอกจากนี้ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา คลัสเตอร์เกษตรแปรรูปน่านอะโกร ยังได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมภายใต้ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ซึ่งผลจากการส่งเสริมสนับสนุนนี้เองทำให้สมาชิกคลัสเตอร์ฯ ได้รับการพัฒนาทั้งด้านผลิตภาพ-ผลิตผล และเครือข่ายมีความเข้มแข็งมากขึ้น แต่เนื่องด้วยความหลากหลายในด้านศักยภาพของสมาชิก การใช้วัตถุดิบในการแปรรูปประเภทผลิตภัณฑ์ ทำให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการสร้างการรับรู้และจดจำสินค้าเกษตรแปรรูปน่าน จึงเป็นที่มาของการพัฒนาตราสินค้ากลางแบรนด์เดียว คือ ออริจิน่าน (ORIGINAN) เพื่อให้ง่ายต่อการสร้างการรับรู้และจดจำ เป็นการแบ่งเบาภาระด้านการตลาดของสมาชิก โดยผลิตภัณฑ์ชุดแรกที่ได้รับการพัฒนาขึ้นได้แก่ ผลิตภัณฑ์สัมสีทองแปรรูป 14 ผลิตภัณฑ์ จาก 14 ผู้ประกอบการ ซึ่งในช่วง 7 เดือนที่ผ่านมาผลิตภัณฑ์ออริจิน่านสัมสีทองได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี
ทั้งนี้แนวคิดการใช้ตราสินค้ากลางแบรนด์เดียวนี้ นับเป็นมิติใหม่ในการทำงานร่วมกันของคลัสเตอร์ฯ แต่อย่างไรก็ตามยังต้องได้รับการพัฒนาด้านกระบวนการทำงาน การบริหารจัดการอีกมาก รวมทั้งยังต้องการการสนับสนุนและผลักดันจากทุกท่านทุกหน่วยงาน เพื่อให้ออริจิน่านเป็นโอกาสกับเกษตรกรต้นน้ำน่าน เป็นโอกาสให้กับชุมชนท้องถิ่นน่าน และผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปของจังหวัดน่านต่อไป

โดย ศูนย์บริการชุมชนดิจิตอลออริจิน่านสเปซ เป็นอีกหนึ่งในพัฒนาการ การทำงานเครือข่ายเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างพื้นที่ที่จะอำนวยความสะดวกและแบ่งเบาภาระให้สมาชิกและชุมชน เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันสำหรับสมาชิก เพื่อก้าวสู่สั่งคมผู้ประกอบการเกษตรเกื้อกูลเพื่อชุมชนน่านยั่งยืนสำหรับ”ออริจิน่านสเปซ” พื้นที่อาคารศูนย์บริการชุมชนดิจิตอล ออริจิน่านสเปช (Origi-nan Space) คลัสเตอร์เกษตรแปรรูปของน่าน ตั้งอยู่ภายในบริเวณบ้านถั่วลิสง ริมถนนสายหลัก 101 ใกล้ๆ สนามบินน่านนคร ชั้นล่าง เป็นแกลลอรี่ที่เล่าเรื่องราวของเรา และเครือข่ายเกษตรแปรรูป ให้บริการเครื่องดื่มน้ำนมถั่วลิสง สูตรใหม่เข้มข้น กลมกล่อม หอมถั่ว น้ำนมถั่วลิสงทรงเครื่อง และเครื่องดื่มกาแฟน่าน พื้นที่ให้ทำงานคราฟ งานศิลปะ สร้าง EQ ช่วยให้ผ่อนคลาย ห่างไกลมือถือ ฝึกสมาธิ และความคิดสร้างสรรค์ ชั้นบนให้บริการห้องประชุมขนาดใหญ่ 60 ที่นั่ง และห้องประชุมเล็ก 10 ที่นั่ง พร้อมเสริฟอาหารว่าง อาหารกลางวัน และเครื่องดื่ม เปิดให้บริการทุกวัน โซนของฝาก/ขนส่ง 08:30-17:30 น. โซนออริจิน่านสเปซ 09:30-16:30 น. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร.099-2298265

สุภนันท์ภพ อินทรพัฒน์
จ.น่าน รายงาน

Copyright © 2023 สํานักข่าวภูมิภาค.com All rights reserved.