พ.ต.อ. เสงี่ยม วรสา

  • Home
  • ตำรวจอุตรดิตถ์แถลงข่าวโครงการทำลายอาวุธปืนของกลาง ที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด ในรอบปี 66
Copyright © 2023 สํานักข่าวภูมิภาค.com All rights reserved.