FIO องค์การสืบสวนการทุจริต แจ้งจับเจ้าหน้าที่นิคมสร้างตนเองลำตะคอง เจ้าหน้าที่ตำรวจฯ และ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 148 ,มาตรา 157

FIO องค์การสืบสวนการทุจริต แจ้งจับเจ้าหน้าที่นิคมสร้างตนเองลำตะคอง เจ้าหน้าที่ตำรวจฯ และ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 148 ,มาตรา 157 และมาตรา 165 รวมทั้งหมด 29 ราย ณ. สภ.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

Copyright © 2023 สํานักข่าวภูมิภาค.com All rights reserved.