สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยร่วมสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากลจัดกิจกรรม “โครงการตรวจเยี่ยมบ้านคนพิการ ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง”

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยร่วมสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากลจัดกิจกรรม “โครงการตรวจเยี่ยมบ้านคนพิการ ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 :เวลา 10.00-13.30 น. สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ มอบหมายให้ พันตรี ศิริชัย ทรัพย์ศิริ กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ/นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล,สมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิง ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดย นางสุพิชชญา สาคร นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารฯ,สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากลประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ โดย นางฐานิดา อนุอัน นายกสมาคมฯ สาขาฯ,ชมรมช่วยเหลือสังคม โดย ว่าที่ร้อยตรีหญิง ศิวพร ทรัพย์ศิริ ประธานชมรมฯ,นายธนวรรธน์ ทวี,นายธวัชชัย จิตต์เจริญ ที่ปรึกษาสมาคมคนพิการฯ,ทีมงาน ทต.ลำพันชาด,พันตรี พสิษฐ์ ราชโคตร ประธานสภา ทต.ลำพันชาด ผู้ประสานงาน : ร่วมจัดกิจกรรม “โครงการตรวจเยี่ยมบ้านคนพิการ ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง” และ “โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา” ให้กับ คนพิการ ผู้ยากไร้ จำนวน 100 ราย ซึ่งมี นายธวัช พรมโสภา นายอำเภอวังสามหมอ เป็นประธานในพิธีมอบ ณ ห้องประชุม ทต.ลำพันชาด อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

*ขอขอบคุณผู้ร่วมบริจาคสนับสนุนกิจกรรม มา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง ดังรายนามต่อไปนี้ ***

– สมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิง ในพระบรมราชินูปถัมภ์ : บริจาคเงินสด และผ้าเช็ดตัว จำนวน 10 โหล

– สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล : บริจาคชุดเยี่ยมฯ จำนวน 50 ราย

– ชมรมช่วยเหลือสังคม : บริจาคผ้าห่ม จำนวน 50 ผืน

#สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
#สมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิง ในพระบรมราชินูปถัมภ์
#สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล
#ชมรมช่วยเหลือสังคม

Copyright © 2023 สํานักข่าวภูมิภาค.com All rights reserved.