คนอุตรดิตถ์รวมใจจัดงานประเพณีอัฏฐมีบูชา ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมประจำปี 2567

คนอุตรดิตถ์รวมใจจัดงานประเพณีอัฏฐมีบูชา ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปี 2567

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 18.00 น. ณ วัดพระบรมธาตุ ตำบลทุ่งยั่ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายนายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานประเพณีอัฏฐมีบูชา จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567 ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ 69 ตามโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ วัดพระบรมธาตุ อบจ.อุตรดิตถ์ เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง และส่วนราชการ/หน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นเจ้าภาพร่วมกัน โดยกำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ 22 – 30 พฤษภาคม 2567 (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ถึงวันแรม 8 ค่ำ เดือน 6) ซึ่งวันอัฎฐมีบูชา 30 พฤษภาคม 2567 (แรม 8 ค่ำ เดือน 6) เป็นวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระจำลองขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

โดยภายในงานแถลงข่าว มีท่านสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานกล่าวถึงประวัติความเป็นมาและภาพรวมการจัดงานประเพณีอัฏฐมีบูชา นายกเทศบาลตำบลทุ่งยั้งกล่าวถึงความพร้อมของสถานที่ ปลัด อบจ.อุตรดิตถ์ กล่าวถึงการแสดงแสงสีเสียงพิธีถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าจำลอง และนายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวถึงการยกระดับการจัดงานประเพณีเป็น soft power ส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับประชาชนและชุมชน ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงวัฒนธรรม

ซึ่งภายในงานปีนี้จัดยิ่งใหญ่ มีกิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้ – 22 พฤษภาคม วันแรก มีพิธีทำบุญตักบาตร พิธีเปิดงาน มีลานวัฒนธรรมตลาดวิถีชุมชนคนทุ่งยั้ง ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม ชมมินิแสงสีเสียงตำนานเมืองทุ่งยั้ง ชมรำบูชาพระบรมธาตุ เวียนเทียนรอบพระบรมธาตุ และผู้ร่วมงานสามารถร่วมทอผ้าห่มพระบรมธาตุได้ด้วย
– ระหว่างวันที่ 23-29 พฤษภาคม มีพิธีทำบุญตักบาตร ร่วมทอผ้าห่มพระบรมธาตุ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมและฟังพระธรรมเทศนา มีลานวัฒนธรรมตลาดวิถีชุมชนคนทุ่งยั้ง ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม เที่ยวชมชิมช็อปสินค้าอาหารผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกและทุเรียนหลงหลินลับแลมานั่งทานได้เลย
– ไฮไลท์ 30 พฤษภาคม วันสุดท้ายของงาน มีพิธีทำบุญตักบาตร มีการถวายสลากภัตร มีลานวัฒนธรรมตลาดวิถีชุมชนคนทุ่งยั้ง ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม มีขบวนแห่เครืองสักการะ ขบวนน้ำสรงพระราชทานและเทิดพระเกียรติในหลวง ขบวนผ้าห่มพระบรมธาตุประดับพระนามาภิไธย สธ. และขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรมของทั้ง9อำเภอ มีพิธีสรงน้ำและห่มผ้าพระราชทาน มีการแสดงแสงสีเสียง ประกอบพิธีถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระจำลองขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และร่วมวางดอกบัวถวายเป็นพุทธบูชาร่วมกัน

ในการนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้กล่าวประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยว พุทธศาสนิกชน และผู้สนใจเข้ามาร่วมเที่ยวงานประเพณีอัฐมีบูชาดังกล่าวได้ ระหว่างวันที่ 22 – 30 พฤษภาคม 2567 ณ วัดพระบรมธาตุ ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งถือเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในโลกที่จัดติดต่อกันมาถึงครั้งที่ 69 แล้ว โดยในช่วงดังกล่าวตรงกับฤดูกาลทุเรียนหลงหลินลับแลกำลังออกพอดี จึงเชิญชวนทุกท่านมาอิ่มบุญอิ่มใจสัมผัสบรรยากาศวิถีพุทธ และอิ่มกายกับทุเรียนหลงหลินลับแลและอาหารพื้นถิ่นของกินต้องห้ามพลาดของอุตรดิตถ์มากมาย

ขอขอบคุณเครดิตภาพข่าว

ทีมข่าวภูมิภาค

รายงาน

Copyright © 2023 สํานักข่าวภูมิภาค.com All rights reserved.