ความเจริญ ของ “ไชยสถาน

ความเจริญ ของ “ไชยสถาน”

รายการจับประเด็นข่าว เกาะติดการเจริญเติบโตของพื้นที่เทศบาลเมืองน่าน และองค์การปกครองท้องถิ่นโดยรอบ แม้จะมีความเจริญทางโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ แต่ยังข้อจำกัดทางผังเมืองต่างๆ อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะ ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน ซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งของศาลากลางจังหวัด ตลอดกระทั่งศูนย์ราชการ โดยกฎหมายปกครองแล้ว เตรียมยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาล และกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอน ตลอดกระทั่งพัฒนาสาธารณูปโภครองรับกรณีขยับขยายเมืองดังกล่าว ในขณะที่แสดงวิสัยทัศน์เป็นเมืองใหม่ทางด้านเศรษฐกิจ รองรับเพื่อนบ้านที่กำลังพัฒนาความยั่งยืน เป็นเมืองเก่าที่มีชีวิต

“เอกชาติ อินทรพัฒน์” นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ไชยสถาน เปิดใจถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ว่า ปฏิเสธกันไม่ได้ระหว่างพื้นที่ของเทศบาลเมืองน่าน กับตำบลไชยสถาน เพราะการเคลื่อนย้ายอยู่อาศัย หรือคนที่มาทำงานในศูนย์ราชการ หรือหนีไม่พ้นไปมาหาสู่กันระหว่างชาวบ้าน มีรอยต่อกัน เชื่อมโยงต่างๆ ที่เกิดขึ้น จึงต้องพูดคุยกันถึงเรื่องระบบอะไรบ้างที่ยังไม่มี การบำบัดน้ำเสียซึ่งเทศบาลเมืองน่านมีบ่อขนาดใหญ่ จะเชื่อมต่อหรือรองรับกันได้หรือไม่ อย่างไร โดยเฉพาะรองรับถนนบายพาสที่กำลังจะเกิดขึ้น หรือถนนขยายเมือง ที่เรียกกันว่าถนนสาย ฉ.ฉิ่ง ที่สะดุดหยุดลงไป แต่จำเป็นที่จะต้องมีและเปลี่ยนแนวก่อสร้างใหม่ จะหาทางออกกันอย่างไร

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ฟังประเด็นนี้ได้ในรายการจับประเด็นข่าว FM 102.75 MHz แสงงามเรดิโอ ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 17.10 น. ถึง 18.00 น. ดำเนินรายการ และเจาะลึกข่าวร้อน ทันสถานการณ์

เปี่ยมศักดิ์ แพทยกุล รายงาน

ข่าวเข้ม ประเด็นร้อน ไม่ฟัง ไม่รู้ แล้วจะคุยกับใครไม่รู้เรื่อง

Copyright © 2023 สํานักข่าวภูมิภาค.com All rights reserved.